ბაზრის კვლევა

მეთადონის ჰიდროქლორიდის და "სუბოქსონის" ტიპის ბუპრენოფინისა და ნალოქსონის ნარევის შესყიდვა

თარიღი: 2018-08-10

მიმაგრებული დოკუმენტები :
2018/konkursi/Metad_Sub.docx
2018/konkursi/Danarti_Metad.docx
2018/konkursi/Danarti_Sub.docx

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ