ბაზრის კვლევა

350 გრამი ინტრავენური იმუნოგლობულინის (ადამიანის ნორმალური იმუნოგლობულინი IgG 95%) შესყიდვა

თარიღი: 2018-03-20

მიმაგრებული დოკუმენტები :
2018/konkursi/Brutoni_13.03.18.docx

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ