ბაზრის კვლევა

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა

თარიღი: 2016-03-28

მიმაგრებული დოკუმენტები :
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა
საქონლის ჩამონათვალი და სპეციფიკაცია

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ