ბაზრის კვლევა

ჯანმრთელობის დაცვის 2016 წლის ან/და 2016-2017 წლების სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მედიკამენტების შესყიდვა

თარიღი: 2015-11-05

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ჯანმრთელობის დაცვის 2016 წლის ან/და 2016-2017 წლების სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მედიკამენტების შესყიდვა

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ