ბაზრის კვლევა

ბაზრის ხელახალი კვლევა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სახის საქონლის შესყიდვის მიზნით

თარიღი: 2015-05-25

ბაზრის კვლევა

 

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ბაზრის ხელახალი კვლევა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სახის საქონლის შესყიდვის მიზნით
დანართი N1

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ