ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2013 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.10.2013) მდგომარეობით
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.10.2013) მდგომარეობით
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება (01. 01.2014 წლის) მდგომარეობით
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2014) მდგომარეობით
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო-ს 2013 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება (01. 01.2014 წლის) მდგომარეობით

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ