საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის უფროსი

მაია მაღლაკელიძე - ხომერიკი

მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის მართვის დეპარტამენტის უფროსი


<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ