სოციალური პაკეტი – 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 2014

1.2-1 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.2-2 სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.2-3 დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.2-4 დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.2-5 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.2-6 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

1.2-7 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფებისა და თანხის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.2-8 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და თანხის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

1.2-9 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა თანხის ოდენობის მიხედვით ასაკობრივ ჯგუფებში
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ