სტატისტიკური მონაცემები ფინანსური ინფორმაციის შესახებ 2011

11.1 ინფორმაცია წლის ბიუჯეტის შესახებ

EXEL

 

11.2 ინფორმაცია სოციალურ პროგრამებზე გაწეული ხარჯების შესახებ
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ