სტატისტიკური მონაცემები დევნილთა და ლტოლვილთა შესახებ 2010

9.1 დევნილთა და ლტოლვილთა შემწეობის მიმღები პირების რაოდენობა
EXEL

 

9.2 დევნილთა და ლტოლვილთა შემწეობის მიმღებ პირთათვის გადარიცხული თანხა
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ