სტატისტიკური მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2011

8.1.1 დაფიქსირებული შემთხვევათა რაოდენობა
EXEL

 

8.1.2 დაწესებულების მიერ მოთხოვნილი თანხის ოდენობა
EXEL

 

8.1.3 გადარიცხული თანხის ოდენობა

EXEL

 

8.1.4 ბენეფიციართა რაოდენობა

EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ