სტატისტიკური მონაცემები სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის შესახებ 2010

7.1 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ბავშვების რაოდენობა
EXEL

 

7.2 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში ჩართული ოჯახების რაოდენობა
EXEL

 

7.3 მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფარგლებში გადარიცხული თანხა
EXEL

 

7.4 "ბავშვზე ზრუნვისა" და "შშმ პირთა სოციალური რეაბილიტაციის" სახელმწიფო პროგრამების არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა
EXEL

 

7.5 "ბავშვზე ზრუნვისა" და "შშმ პირთა სოციალური რეაბილიტაციის" სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში არაფულადი ბენეფიტის მიმღებ ბენეფიციართა დასაფინანსებლად გადარიცხული თანხა
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ