სტატისტიკური მონაცემები ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამოს შესახებ 2010

6.1 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა ცალკეული პროგრამის მიხედვით
EXEL

 

6.2 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

6.3 დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში
EXEL

 

6.4 ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების ბენეფიციართა რაოდენობა სამედიცინო რაიონების მიხედვით
EXEL

 

 

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ