სტატისტიკური მონაცემები საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის შესახებ 2011

3.1 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და სუბსიდიის ოდენობის მიხედვით
EXEL

 

3.2 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებ პირებზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

3.3 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით
EXEL

 

3.4 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ