სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო კომპენსაციისა და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ 2008

2.1 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სტიპენდიის მიმღებთა რაოდენობა უწყებებისა და რაიონების მიხედვით EXEL

 

2.2 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სტიპენდიისათვის საჭირო თანხა თვეში უწყებებისა და რაიონების მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ