canli bahis siteleri canli bahis siteleri
სოციალური მომსახურების სააგენტო - 2008

  სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო პენსიის შესახებ 2008

1.1 სახელმწიფო პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.2 სახელმწიფო პენსიისათვის საჭირო თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.3 დევნილის სტატუსის მქონე პენსიის მიმღებთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.4 დევნილის სტატუსის მქონე პირებისათვის გასაცემი პენსიის ჯამური თანხა თვეში კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.5 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით
EXEL

 

1.6 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა სქესის მიხედვით კატეგორიების ჭრილში
EXEL

 

1.7 საანგარიშო თვეში შეწყვეტილი(შეჩერებული) პენსიების რაოდენობა შეწყვეტის(შეჩერების) მიზეზების მიხედვით
EXEL

 

1.8 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
EXEL

 

1.9 პენსიის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფებისა და კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.14 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით
EXEL

 

1.15 თვეში საოჯახო დახმარების მიმღებ ოჯახებზე გადარიცხული თანხა
EXEL

 

1.16 საოჯახო დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა გადარიცხვის პერიოდის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდასაქმების ფორუმი    ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ

deneme bonusu veren bahis canli bahis sitesi sohbet hatlari dikmen escort adiyaman tutunu murat altındere sohbet hatlari sohbet hatlari