დონორი

საქართველოს ბავშვები

საქართველოს ბავშვები

რეგისტრირებული კავშირი ,,საქართველოს ბავშვები" არის არასამთავრობო, არაკომერციული ტიპის ორგანიზაცია, რომლის მისიაა ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის ხელშეწყობა საქართველოს მასშტაბით.

გაეროს ბავშვთა ფონდის, ფონდ „ღია საზოგადოების" ფსიქიკური ჯანმრთელობის ინიციატივისა და პოლონური ორგანიზაცია ,,ჩვენი სახლის" ფინანსური საქართველოს ბავშვებიმხარდაჭერით, ,,საქართველოს ბავშვები" 2009 წლიდან მჭიდროდ თანამშრომლობს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხებზე:
• ოჯახის მხარდამჭერი სერვისები მიწოდება სოციალური მოსახურების სააგენტოს ბენეფიციარებისათვის - 2009 წლის მაისში გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის ფარგლებში;
• ოჯახურ სასამართლო შემთხვევებში ფსიქოლოგის ჩართვა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მომართვის საფუძველზე;
• ადრეული განვითარების პროგრამა: გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა ადრეული რეაბილიტაცია.

2011 წლის ივნისში გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმების ფარგლებში, ბავშვთა ზრუნვის რეფორმის მხარდასაჭერად, ,,საქართველოს ბავშვები" სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან თანამშრომლობს შემდეგი მიმართულებებით:
• რეინტეგრაციისა და პრევენციის საგანგებო ფონდი (0-6 წელი), რომლის მიზანია დეინსტიტუციონალიზაციის ხელშეწყობა და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია; ბავშვების ბავშვთა სახლში განთავსების პრევენცია და მათი ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერების ხელშეწყობა;
• ბავშვებისა და მათთან დაკავშირებული პირების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა - დიდი ზომის სააღმზდელო დაწესებულებებიდან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებსა და მინდობით აღზრდაში გადასაყვანად ;
• გადაუდებელი მინდობით აღზრდის (0-დან 6 წლამდე) სერვისის განვითარება; გადაუდებელი მინდობით აღმზრდელების მოძიება/შერჩევას, მომზადება/პროფესიული განვითარება და ოჯახების პირველადად აღჭურვა ბავშვის მოვლისათვის საჭირო ინვენტარითა და საშუალებებით;
• შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრების პროფესიული განვითარება; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის დღის ცენტრთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება.

www.cog.ge

 

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ