დონორი

USAID

USAID

ამერიკის შეერთებულ შტატებს ისტორიული გამოცდილება აქვს დაეხმაროს სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებიც არ იშურებენ ძალისხმევას გაიუმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი, თავი დააღწიონ სტიქიური უბედურებების შედეგებს და იცხოვრონ თავისუფალ და დემოკრატიულ ქვეყანაში. სწორედ ეს მზრუნველობა გახდა ამერიკელების ეროვნული ნიშანი, რაც ამ ერს მსოფლიოს სხვა ხალხებისაგან გამოარჩევს.

USAID დამოუკიდებელი ფედერალური სამთავრობო სააგენტოა, რომელიც საგარეო პოლიტიკის გატარების კუთხით ზოგად მითითებებს სახელმწიფო მდივნისაგან იღებს. სააგენტოს მუშაობა ხელს უწყობს გრძელვალიანი და მზარდი ეკონომიკის განვითარებას და ეხმარება აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის მიზნების მიღწევას შემდეგი საკითხების ხელშეწყობით:
• ეკონომიკის ზრდა, სოფლის მეურნეობა და ვაჭრობა;
• გლობალური ჯანდაცვა; და
• დემოკრატია, კონფლიქტების პრევენცია და ჰუმანიტარული დახმარება.

ბოლო 18 წლის განმავლობაში ამერიკელმა ხალხმა USAID-ის მეშვეობით 1.5 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება გაუწია საქართველოს. ამჟამად 40-ზე მეტი პროექტია განხორციელების პროცესში. ეს პროექტები მიზნად ისახავს დახმარება გაუწიოს საქართველოს თავისუფალ დემოკრატიაზე გადასვლის პერიოდში. მათი შემწეობით ჩქარდება ეკონომიკის ზრდა, ვითარდება დემოკრატიული ინსტიტუტები და უმჯობესდება ჯანდაცვის, სოციალური დაცვისა და განათლების სფეროები. USAID 100-ზე მეტ ქვეყანას უწევს ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას.

USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი: ბავშვებზე ზრუნვის სამსახურებისა და სისტემების გაძლიერება აგვისტო 2010 - აგვისტო 2013. ეს პროგრამა სამი ნაწილისაგან შედგება და ისინი შემდეგ სფეროებზეა გათვლილი:

• დაუცველი ჯგუფებისათვის სოციალურ შეღავათებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
• ალტერნატიული ზრუნვისა და ოჯახური მხარდაჭერის სამსახურების გაუმჯობესება;
• პოლიტიკის, ზედამხედველობისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერება ბავშვებზე ზრუნვის სისტემაში.
• პროექტი ასევე მუშაობს ოჯახური ძალადობის პრევენციის საკითხებზე.

 

www.georgia.usaid.gov

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ