დირექტორის მოადგილე

თენგიზ აბაზაძე

 

   დირექტორის მოადგილე

   თენგიზ აბაზაძე

 

 

 

დაბადების თარიღი: 1982 წლის 19 დეკემბერი

დაბადების ადგილი:  თბილისი

განათლება:

1988 –2000 წწ. – ანდრია რაზმაძის სახელობის ფიზიკა–მათემატიკური გიმნაზია N7;

2000-2004 წწ. –  . თბილისის ივანე  ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2006–2007 წწ.–საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტი, შესყიდვების დეპარტამენტი, ანალიზის დეპარტამენტი;

2007-2008 წწ.–ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო. საფინანსო ეკონომიკური დეპარტამენტის დაგეგმვისა და პროგნოზირების განყოფილების უფროსი;

2008–2009 წწ.–ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო, ჯანდაცვის ერთიანი ელექტრონული პროგრამა „ჰესპერუსის“ ბიზნეს-პროცესების მართვის მთავარი ბიზნეს-ანალიტიკოსი;

2009–2011 წწ.–ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს ინფორმაციული დეპარტამენტის მთავარი ბიზნეს-ანალიტიკოსი;

2011–2012 წწ.– კონტროლის პალატა, მონაცემთა ბაზების ანალიტიკოსი, მიწვეული ექსპერტი;

2012–2012 . – აკ.ო.ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი;

2012–2013 წწ.–სამედიცინო ცენტრი, მრავალპროფილური კლინიკა ჰერა – 2011, ფინანსური დირექტორი;

2013-2014 წ.– საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საფინანსო დეპარტამენტი, პირველი კატეგორიის მრჩეველი;

2014 წ.- საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საფინანსოს უფროსი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მრჩეველი.

უცხო ენების ცოდნა:,  რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ