ძველი თბილისი

ძველი თბილისის სოციალური მომსახურების ცენტრი

სააგენტოს ძველი თბილისის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ალექსანდრე ყელბერაშვილი;
მისამართი
: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №47/57;

ცხელი ხაზი: 1505

 

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 105,117
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 27,731
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 4,535
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -9,719

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ