ვაკე-საბურთალო

ვაკე-საბურთალოს სოციალური მომსახურების ცენტრი

სააგენტოს ვაკე-საბურთალოს სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: გიორგი ეპიტაშვილი
;
მისამართი
: მიცკევიჩის ქ. №23, ქ. თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 37 17 39; 2 37 19 04; 2 37 19 21; 2 37 19 26.

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 243,476
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 56,090
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 9,057
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -10,291

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ