დიდუბე-ჩუღურეთი

დიდუბე-ჩუღურეთის სოციალური მომსახურების ცენტრი

სააგენტოს დიდუბე-ჩუღურეთის სერვის ცენტრი
საკურატორო დაქვემდებარება: ალექსანდრე ყელბერაშვილი;
მისამართი: . აღმაშენებლის გამზირი №140, . თბილისი;
ტელ: (0 32) 2 94 24 98; 2 94 31 03.

 

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 


მოსახლეობის რაოდენობა - 144,170
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 24,614
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 4,897
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -13,979

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ