კასპი

კასპის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს კასპის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მ/შ: ნატალია ზაქარაშვილი;

მისამართი: ქ. კასპი, კოსტავას ქ. N69;

ტელ: (0 371) 22-21-28; 22 20 44; 22 27 21.

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 43,800
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -9,051

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 1,956

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -8,126

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ