ასპინძა

ასპინძის რაიონული განყოფილება

სააგენტოს ასპინძის რაიონული განყოფილება

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: ირაკლი ჯვარიძე;

მისამართი: დაბა ასპინძა, თამარის ქ. N3;

ტელ: (0 364) 29 12 63;

 

 

რაიონის სტატისტიკური მონაცემები

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 10,400
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა -1,986

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 509

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -1,622

 

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ