ახალციხე

სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი

ცენტრის უფროსი: დავით გოგალაძე                             სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრი

მისამართი: ახალციხე, კეცხოველის ქ. N6
ტელ: (0365) 22 01 40; 22 01 61; 22 07 30; 22 08 15
ცხელი ხაზი: 1505
ელ. ფოსტა: info@ssa.gov.ge

 

 

მოსახლეობის რაოდენობა - 39,000
პენსიის პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 7,385
სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა - 1,783
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა -2,396

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ