სოციალური პაკეტი - 2012 წლის 1 სექტემბრიდან 2022 წელი

1.2-1 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

1.2-2 სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

1.2-3 დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

1.2-4 დევნილის სტატუსის მქონე სოციალური პაკეტის დასაფინანსებლად გადარცხული თანხა ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

1.2-5 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა სქესისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

1.2-6 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით სქესობრივ-ასაკობრივ ჭრილში 
EXEL

 

1.2-7 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფებისა და თანხის ოდენობის მიხედვით 
EXEL

 

1.2-8 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა რაიონებისა და თანხის ოდენობის მიხედვით 
EXEL

 

1.2-9 სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა თანხის ოდენობის მიხედვით ასაკობრივ ჯგუფებში 
EXEL

 

1.2-10 მაღალმთიან რეგიონში სოციალური პაკეტის დანამატის მიმღებ პირთა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა 
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ