სტატისტიკური მონაცემები საარსებო შემწეობის შესახებ 2022 წელი

5.1 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა 
EXEL

 

5.2 საარსებო შემწეობაზე გადარიცხული თანხა                                     

EXEL

 

5.3 საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით 
EXEL

 

5.4 საარსებო შემწეობის მიმღები პირების განაწილება სქესობრივ ჭრილში 
EXEL

 

5.5 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების განაწილება წევრთა რაოდენობის მიხედვით 
EXEL

 

5.6 ბაზაში რეგისტრირებული საარსებო შემწეობის მიმღები დევნილი ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა 
EXEL

 

5.7 ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა საარსებო შემწეობისთვის საჭირო ზღვრულ ქულას არ აღემატება და არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა EXEL

 

5.8 პირთა რაოდენობა რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა საარსებო შემწეობისთვის საჭირო ზღვრულ ქულას არ აღემატება და არ გადარიცხვიათ საარსებო შემწეობა EXEL

 

5.9 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში 
EXEL

 

5.10 საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში 
EXEL

 

5.11 საარსებო შემწეობის მიმღები, 16 წლამდე პირების რაოდენობა სარეიტინგო ქულის სხვადასხვა ჯგუფებში 
EXEL

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ