სტატისტიკური მონაცემები საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის შესახებ 2021 წელი

3.1 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის ოდენობის მიხედვით 
EXEL

 

3.2 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებ პირებზე გადარიცხული თანხა 
EXEL

 

3.3 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სქეოსობრივ-ასაკობრივ ჭრილში 
EXEL

 

3.4 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის კატეგორიის მიხედვით 
EXEL

 

3.5 სახელმწიფო სუბსიდიის მიმღებთა რაოდენობა სუბსიდიის კატეგორიის და სუბსიდიის ოდენობის მიხედვით 
EXEL
<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ