ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2019 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 24.04.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.04.2019) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 24.04.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 23.07.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.07.2019) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 23.07.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.10.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.10.2019) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.10.2019 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 03.02.2020 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2020) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 03.02.2020 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. განთავსების თარიღი- 30.04.2020 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2019 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2020) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი-30.04.2020 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ