სტატისტიკური მონაცემები სახელმწიფო კომპენსაციისა და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ 2018 წელი

2.1 კომპენსაციისა და სტიპენდიის მიმღებთა რაოდენობა უწყებების მიხედვით EXEL

 

2.2 კომპენსაციისა და სტიპენდიის მიმღებთა რაოდენობა სქესობრივ ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

2.3 კომპენსაციისა და სტიპენდიისათვის საჭირო თანხა თვეში უწყებების მიხედვით
EXEL

 

2.4 კომპენსაციისა და სტიპენდიისათვის გადარიცხული თანხა თვეში უწყებების მიხედვით
EXEL
<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ