საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია 2017 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.04.2017) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 28.04.2017 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.07.2017) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 28.07.2017 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.10.2017) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 27.10.2017 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.01.2018) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2018 წელი.
ინფორმაცია (ორგანიზაციის დასახელება)-ისთვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის შესახებ (01.01.2018) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი- 30.03.2018 წელი.

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ