ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2017 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2017 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით. - 2017 წლის I კვარტალი. განთავსების თარიღი-28.04.2017
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2017 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით. - 2017 წლის II კვარტალი. განთავსების თარიღი-27.07.2017
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2017 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით. - 2017 წლის III კვარტალი. განთავსების თარიღი-31.10.2017
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშტატო ერთეულები 2017 წლის 31 მდგომარეობით მდგომარეობით. - 2017 წლის IV კვარტალი. განთავსების თარიღი-30.01.2018

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ