მშვილებლები 2017 წელი

10.2-1 დაკმაყოფილებული მშვილებლების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.2-2 დაკმაყოფილებული მშვილებლების რაოდენობა მოცდის პერიოდის მიხედვით (წელი)
EXEL

 

10.2-3 მიმდინარე პროცესი - მშვილებლების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.2-4 მიმდინარე პროცესი - მშვილებლების რაოდენობა მოცდის პერიოდის (წელი) მიხედვით
EXEL

 

10.2-5 მიმდინარე პროცესი - მშვილებლების რაოდენობა ასაყვანი ბავშვის სქესის მოთხოვნის მიხედვით
EXEL

 

10.2-6 მშვილებლების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.2-7 მშვილებლების რაოდენობა მოცდის პერიოდის მიხედვით (წელი)
EXEL

 

10.2-8 მშვილებლების რაოდენობა ასაყვანი ბავშვის სქესის მოთხოვნის მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ