ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით) 2016 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 29.04.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.04.2016) მდგომარეობით. I კვარტალი. განთავსების თარიღი- 29.04.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 29.07.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.07.2016) მდგომარეობით. II კვარტალი. განთავსების თარიღი- 29.07.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.10.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.10.2016) მდგომარეობით. III კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.10.2016 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2017 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2017) მდგომარეობით. IV კვარტალი. განთავსების თარიღი- 31.01.2017 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება. განთავსების თარიღი- 31.03.2017 წელი
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2016 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები და მათი შესრულება დაფინანსების წყაროების მიხედვით (01.01.2017) მდგომარეობით. განთავსების თარიღი-31.03.2017 წელი

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ