ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2016 წელი

2016 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2016 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2016 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2016 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ