სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა–ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველო

ოთარ სესიკაშვილი

ოთარ სესიკაშვილი

სახელმწიფო გასაცემლების დანიშვნა–ცვლილების მართლზომიერებისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველოს უფროსი

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ