მშვილებლები 2012 წელი

10.2-1 დაკმაყოფილებული მშვილებლების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.2-2 დაკმაყოფილებული მშვილებლების რაოდენობა მოცდის პერიოდის (წელი) მიხედვით
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   worknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ