გაშვილებული, გასაშვილებელი და გასაშვილებლად შეთავაზებული ბავშვები 2010

10.1-1 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა ასაკობრივ ჭრილში
EXEL

 

10.1-2 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით
EXEL

 

10.1-3 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა გაშვილების ტიპების მიხედვით
EXEL

 

10.1-4 გაშვილებული ბავშვების რაოდენობა მოცდის პერიოდის მიხედვით (თვე)
EXEL

 

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო worknet.gov.ge   ბაზრის კვლლევა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ