ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ