ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წელი

2014 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2014 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2014 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2014 წლის მეოთხე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ