ახალი ამბები ახალი ამბების არქივი

მშვილებელი კანდიდატების გადამზადების კურსები

თარიღი: 2019-07-10

სოციალური მომსახურების სააგენტოში მშვილებელი კანდიდატების გადამზადების კურსები ჩატარდა.

პროგრამის მიზანი იყო მშვილებელი კანდიდატების ინფორმირება შვილად აყვანის საკითხებთან დაკავშირებით, მომზადება საჭირო ცოდნით, ღირებულებებითა და უნარებით, რათა მათ შვილად აყვანილ ბავშვებზე სათანადო ზრუნვა შეძლონ.

მშვილებელ კანდიდატებს მოსამზადებელი კურსების გავლას „შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ" კანონი ავალდებულებს.

მოსამზადებელი პროგრამა 9 სესიისგან შედგებოდა და ის სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა.

 

 

<< უკან

დამზადებულია ITDC-ს მიერ