ბაზრის კვლევა

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა

თარიღი: 2019-09-20

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საპროექტო_20.09.2019

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ