ბაზრის კვლევა

სენსორული განათებისთვის საჭირო საქონლის და თანმდევი სამონტაჟო მომსახურების შესყიდვა

თარიღი: 2019-04-25

მიმაგრებული დოკუმენტები :
სენსორი_25.04.2019
დანართი_სენსორი

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ