ბაზრის კვლევა

შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების და საჭირო ცოდნის და უნარ-ჩვევების გამოვლინების მიზნით, თვისებრივი კვლევის განხორციელების მომსახურების შესყიდვა

თარიღი: 2018-10-04

მიმაგრებული დოკუმენტები :
დასაქმება კვლევა 03-10-18

<< უკან

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ