ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს“ შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

2015 - 2019 წლებში პენსიები და სხვა სახელმწიფო გასაცემლები კვლავ „ლიბერთი ბანკის" ფილიალების მეშვეობით დარიგდება. დღეს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს" შორის ხელშეკრულება გაფორმდა.

თარიღი 23 დეკემბერი, 2014

სოციალურად დაუცველთა შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია

2015 წლიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სტატუსის მინიჭების ახალი მეთოდოლოგია ამოქმედდება. აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა სოციალური მომსახურების სააგენტომ, „უნისეფთან" ერთად, 2013 წლის სექტემბერში დაიწყო.

თარიღი 10 დეკემბერი, 2014

შშმ პირებისთვის დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსება იზრდება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 2014 წლის ბოლომდე დამხმარე საშუალებების დამატებით რაოდენობას მიიღებენ. საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში  შესული ცვლილებების შედეგად, დაკმაყოფილება  იმაზე მეტი შშმ პირი, ვიდრე ეს ბიუჯეტით თავდაპირველად იყო გაწერილი.

თარიღი 05 დეკემბერი, 2014

ჯანდაცვის სამინისტრო  ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამა  წამლის საძიებელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ