ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2014 წლის 28 ოქტომბერს კონკურსი გამოაცხადა.

თარიღი 29 ოქტომბერი, 2014

კრიზისული დახმარების პროგრამა რეგიონებში დაიწყო

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის განხორციელება უკვე რეგიონებშიც დაიწყო. კახეთში , კერძოდ თელავში დღეს დახმარება 5-მა ოჯახმა მიიღო.

თარიღი 28 ოქტომბერი, 2014

კრიზისული დახმარების პროგრამა დაიწყო

დღეიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების პროგრამის განხორციელება დაიწყო. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ ინიციატივის ფარგლებში მრავალშვილიანი და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახები 1000 ლარის ფარგლებში ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ.

თარიღი 25 ოქტომბერი, 2014

დასაქმების ფორუმი  ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამა  წამლის საძიებელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ