ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადება

სახელმწიფო გასაცემლების გაცემის თარიღის ცვლილების მთავარი მიზანი, პანდემიის პერიოდში, ვირუსით დაინფიცირების საფრთხეების მაქსიმალურად თავიდან აცილება გახლავთ.  

თარიღი 2020-09-01

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები ერთჯერად ფულად სოციალურ დახმარებას მიიღებენ

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 მაისის №769 განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები ერთჯერად ფულად სოციალურ დახმარებას მიიღებენ. მთავრობამ განკარგულება 9 მაისს - ფაშიზმზე გამარჯვების 75-ე წლისთავთან დაკავშირებით მიიღო.    

თარიღი 2020-05-08

კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის შედეგად მიყენებული ზიანის შესამსუბუქებლად დაწესებული კომპენსაციების მიღების თაობაზე

კომპენსაციის მიღების უფლება აქვთ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ 65 000-დან 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, ასევე, 100 000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 3 ან მეტი 16 წლის ჩათვლით ბავშვი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს.

თარიღი 2020-05-06

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროworknet.gov.ge

დამზადებულია ITDC-ს მიერ