ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს კონკურსს

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ, 2016 წლის 10 თებერვალს კონკურსი გამოაცხადა. 

თარიღი 11 თებერვალი, 2016

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს კონკურსს

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ, 2016 წლის 2 თებერვალს კონკურსი გამოაცხადა.

თარიღი 02 თებერვალი, 2016

სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო აცხადებს კონკურსს

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ,  2016 წლის 28 იანვარს კონკურსი გამოაცხადა.

თარიღი 29 იანვარი, 2016

დასაქმების ფორუმი  ჯანდაცვის სამინისტრო  წამლის საძიებელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ