ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2015 წლის 29 იანვარს გამოაცხადა კონკურსი.

თარიღი 29 იანვარი, 2015

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2015 წლის 27 იანვარს გამოაცხადა კონკურსი.

თარიღი 28 იანვარი, 2015

სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს“ შორის ხელშეკრულება გაფორმდა

2015 - 2019 წლებში პენსიები და სხვა სახელმწიფო გასაცემლები კვლავ „ლიბერთი ბანკის" ფილიალების მეშვეობით დარიგდება. დღეს, სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და სს „ლიბერთი ბანკს" შორის ხელშეკრულება გაფორმდა.

თარიღი 23 დეკემბერი, 2014

ჯანდაცვის სამინისტრო  ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამა  წამლის საძიებელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ