ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ, 2014 წლის 14 აპრილს გამოაცხადა კონკურსი.

თარიღი 15 აპრილი, 2014

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ, 2014 წლის 11 აპრილს გამოაცხადა კონკურს.

თარიღი 11 აპრილი, 2014

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ, 2014 წლის 28 მარტს, გამოაცხადა კონკურსი.  

თარიღი 31 მარტი, 2014

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო  გაიცანით თქვენი სოციალური მუშაკი  ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამა

დამზადებულია ITDC-ს მიერ