ახალი ამბები

ახალი ამბების არქივი

შესარჩევი კონკურსი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და ტერიტორიულ ერთეულებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე

,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2014 წლის 11 დეკემბერს გამოაცხადა კონკურსი.

თარიღი 12 დეკემბერი, 2014

სოციალურად დაუცველთა შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის პრეზენტაცია

2015 წლიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სტატუსის მინიჭების ახალი მეთოდოლოგია ამოქმედდება. აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა სოციალური მომსახურების სააგენტომ, „უნისეფთან" ერთად, 2013 წლის სექტემბერში დაიწყო.

თარიღი 10 დეკემბერი, 2014

შშმ პირებისთვის დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსება იზრდება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 2014 წლის ბოლომდე დამხმარე საშუალებების დამატებით რაოდენობას მიიღებენ. საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში  შესული ცვლილებების შედეგად, დაკმაყოფილება  იმაზე მეტი შშმ პირი, ვიდრე ეს ბიუჯეტით თავდაპირველად იყო გაწერილი.

თარიღი 05 დეკემბერი, 2014

ჯანდაცვის სამინისტრო  ჯანდაცვის სისტემის განმტკიცების პროგრამა  წამლის საძიებელი

დამზადებულია ITDC-ს მიერ